TECHNOLOGIA

Lista dostępnych technologii produkcji:

  • odlewy z metali metod± ci¶nieniow±
  • odlewy z metali metod± od¶rodkow±
  • odlewy w kokilach
  • odlewy w masach formierskich
  • odlewy metod± "traconego wosku"
  • odlewy z żywic i pianek
  • tłoczenie statyczne i dynamiczne metali